Chính sách bảo mật

Tại feza-online.org, chúng tôi đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là tài sản riêng của bạn. Vì vậy, chúng tôi cam kết lưu trữ và xử lý thông tin một cách an toàn và thận trọng.

Sự tin cậy của bạn có giá trị tối cao đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin tối thiểu khi có sự đồng ý của bạn và chỉ sử dụng nó cho các mục đích cụ thể đã được thông báo. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn.

Tại feza-online.org, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để bảo vệ dữ liệu của bạn. Điều này bao gồm bảo mật kỹ thuật, quy trình quản lý nội bộ và các biện pháp bảo vệ vật lý.

Chúng tôi cam kết cải thiện trải nghiệm của bạn thông qua những trải nghiệm số đầy cảm hứng và thú vị. Để thực hiện điều này, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như một trong những ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của bạn. Xin cảm ơn bạn đã tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.